Synda d. 6. september 2015 kl. 14.00

Category : Arrangement

Sang å Trøjborg

Synnejysk kaf’boe mæ masse a sang å musik. Johanne fra Trøjborg ste’e for e bachen, o de e manne fo’skelle slaus goi kache.

E sangbøche e klar o Dres Lautrup kømme o synge for, Eddi spille te.

De e ynneholdning ve ”2 som wos”. Di kømme fra Røllum, o di synge ”sange for sjov – å e sproch”.
De e let a åll slaus, lich fra Blues te Beatles te Giro 413, “ e åltins im schuss” – di vel helst syng for dem, de gern vel syng me. Et paar små historier smutte de å me i e program.

  150906 Trøjborg 150906 Trøjborg underholding 
Trøjborgvej 21, Visby, 6261 Bredebro

Pris: kr. 125,- for mæ’læmmer og kr. 175,- for ikk’ mæ’læmmer

Tæmælling tæ æ arrangemenge

Ann å telfon 52 24 16 17 elle mail pack@bbsyd.dk

Æ Synnejysk Forening Top