Ny hjemmeside

Category : Kommende arrangementer

Vi er væ og flyt æ hjemside til ejn ny side. Æ kontingent betaling foregå allerede der. For at komme til den ny hjemside – klik her

Tirsda den 21. februar 2017

Category : Kommende arrangementer

Peers Awten å Emmerlev Klev æ kl. 19.00

Båltal’ væ leder, naturvejleder og agronom å æ Vadehavscenter i Vester Vedsted, Klaus Melbye, der ås vil fo’tæel væ det efterfølgende kaf’boe å Hohenwarte.
Der opkræves for kaffen af Højer Lokalhistoriske Forening.
Peers Awten kræver ingen te’mælling.

Wonsda den 01. marts 2017 kl. 18.30

Category : Kommende arrangementer

Generalforsamling å Agerskov Kro – kun for mæ’læmmer

Generalforsamling mæ spisen: solæch, gul ærte å en snaps
Underholdning ve Mark o Christoffer ette æ generalforsamling

Æ Synnejysk Forening

Indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag d. 1. marts 2017 kl. 18.30 på Agerskov Kro.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af bestyrelsessuppleant
7. Valg af Revisor eller revisorfirma
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling,
skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. februar 2017.

Pris 150 kr. per person
Kræver te’mælling te: tilmeldingsynnejysk@gmail.com eller tlf/sms: 52 24 16 17

Æ Synnejysk Forening Top