Synda d. 6. septembe 2015

Category : Arrangement

Sang å Trøjborg

Tradisjonen tro møes vi å Trøjborg tæ Synnejysk kaffeboe

Nærmere omtael i næste numme

 

(Bilde fra sidst år)

 

Tæmælling tæ æ arrangemenge

Ann å telfon 52 24 16 17 elle mail pack@bbsyd.dk

Æ Synnejysk Forening Top