Sange å synnejysk

Hvis do skulle ha naue sang å synnejysk lichen, som vi kun ha glad a, er do naturlevis velkommen tæ å send dem å e-mail eller mæ æ post tæ æ formand.

Vi ha laue et genoptryk a vos sangboch. Den ka køfes få 50 kr væ æ bestyrels, elle tæ vos arrangsjemange.

Klik å æ knappe nedenunne for å se æ tekst tæ æ sang.

Som medlem af Æ Synnejysk Forening er du med til at bevare det sønderjyske sprog. Der bliver løbende afholdt spændende arrangementer for medlemmerne, og du vil modtage "Æ Blaj" (nyhedsblad) fire gange årligt.