Der er så månne stieaf Martin N. Hansen
Mel.: Aage Lund

Der er så månne stie
og månne vej’ å go,
der sinde för voss vi’e
til det, vi gjenn vil no.

Så mindle en kund sæj til
en pig’ om å blyv bruj,
såndt skuld folk åltid bæj til,
tænk’ o og snakk om Guj.

Og sang vi ingen salme,
det bløv endda hans pris,
vi fandt ham, nærr e falme,
o hver sin vej og vis.

Der er så månne stie
og månne vej’ å go,
der sinde för’ voss vie
til det, vi gjenn vil no.

Som medlem af Æ Synnejysk Forening er du med til at bevare det sønderjyske sprog. Der bliver løbende afholdt spændende arrangementer for medlemmerne, og du vil modtage "Æ Blaj" (nyhedsblad) fire gange årligt.