Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af bestyrelsessuppleant

7. Valg af Revisor eller revisorfirma

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på det ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. februar 2023.

Vi glæje vos te å se jer olle te æn forrygende auden, vo Christian Monk fra Amagerr ve unneholl vos mæ foedrach om - som ærke køffenhaune - å læe å snak synnejysk. Det musikalsk inslau komme fra Marskens Guld. Do ka løjs meje om begge inslau i Æ Blaj. Æ pris for sån en glant auden er kun kr. 200,00 å do tilmelder dæ via vos hjemmesie. Synnejysk.dk


Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
09.03.2023
Tidspunkt
10.03.2023 kl. 18.00 - 10.03.2023 kl. 23.00
Sted
Folkehjem
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram