Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2021
Indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 10. marts 2021 Kl. 18.00 på Agerskov Kro, betinget af coronaregler.

Ny dato, onsda d. 8. september 2021 pga. corona. 

 
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af bestyrelsessuppleant
  7. Valg af Revisor eller revisorfirma
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. august 2021.
 
___________________________________________
Tilmelding er bindende og registreres, når betalingen er modtaget. Dvs. der skal tilmeldes via vores hjemmeside – www.synnejysk.dk - eller indbetales til vores konto nr. 7910-1139677 samt sendes en sms med tilmeldingen til tlf. 52 24 16 17. Elle Mobile Pay 70799 med navn og arrangement.
 
Hvis du har problemer med din kode til hjemmeside kan du nulstille den via linket her - glemt kode
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
03.09.2021
Tidspunkt
08.09.2021 kl. 18.00 - 08.09.2021 kl. 22.00
Sted
Antal deltager
Total

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle