Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019
 
Indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 13. marts 2019 Kl. 18.00 på Agerskov Kro.
 
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af bestyrelsessuppleant
  7. Valg af Revisor eller revisorfirma
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. februar 2019.
 
Ynneholdning te æ Generalfåsamling å Ageskov kro den 13. marts næste år, blive VisVocal.
Å få dem dæ it kende dem, kan æfåtæel, te de æ nauve a de best undeholdning æ hæ høe.
De æ 22 sang glaed minneske dæ simpelhen kan hoel en hel fosamling i skak i fle’e time.
Men de hæ vi jå it ti te, tæ wos generalforsamling, så di fæe kun en lille times ti, men kom å høe dem, di æ fantastisk, di gæe lieg ind i æ hjært.
 
Tilmelding er bindende og registreres, når betalingen er modtaget. Dvs. der skal tilmeldes via vores hjemmeside – www.synnejysk.dk - eller indbetales til vores konto nr. 7910-1139677 samt sendes en sms med tilmeldingen til tlf. 52 24 16 17. Elle Mobile Pay 70799 med navn og arrangement. 
 
Kan du ikke tilmelde dig arrangementer til medlemspriser og kontingent er betalt på anden vis end hjemmesiden, er det fordi dit medlemskab skal efterregistres i hjemmeside systemet. Du skal lave en profil på hjemmesiden. Klik på "Opret profil" i toppen ved arrangementet - Se evt. guide - klik her
Når du har lavet en profil skal du skrive til Bjarke for at få dit medlemskab registret - bjarkelundbymadsen@gmail.com 
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
08.03.2019
Tidspunkt
13.03.2019 kl. 18.00 - 13.03.2019 kl. 21.00
Sted
Antal deltager
Total
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Som medlem af Æ Synnejysk Forening er du med til at bevare det sønderjyske sprog. Der bliver løbende afholdt spændende arrangementer for medlemmerne, og du vil modtage "Æ Blaj" (nyhedsblad) fire gange årligt.