Synde d. 14. juni 2015 kl. 10.00-14.00

Category : Det er sket

 

En dejle tu’r te Årø mæ Helene

 

“Helene” æ jen lill’ charmerende hjuldamper, dæ fra maj tæ september sæjler u a den smuk’ og smal’ Has’le Fjor’. He’r ka’ man ny’e det smuk’ lan’skaf å et imponerende fugl’liv.

Det skjønne skif “Helene” afgå’r fra Has’le Haun æ klok 10.00, hvo’ vi sæjler tæ Årø. Unde’væjs får vi rundstykke å kaffe/te. Å Årø bliever der jen guided tu’r å ca. jen time. Deretter sæjler vi tæbag’ te Has’le, å er i havn æ klok ca. 14.00. Å æ hjæmvej er der håndma’er (drikkevarer æ for ejen rægnin’).

Pris mæ’læmmer: kr. 245,-

Det æ kun pla’s til 80 personer – så først tæ møll’ princip gæl’er væ tæmælling til Ann Posselt å mobil: 52 24 16 17 eller mail: pack@bbsyd.dk

Æ Hjuldamper Helene

Tirsdag d. 21 april 2015 kl. 19.00

Category : Det er sket

En hygle auden oe Klægager Gård

Kom og få en hyggelig aften på Klægager Gård ved Ballum (Den gamle digegreves gård) hvor Christian Lorenzen vil fortælle om stedet og egnen, og hvor man kan synge sammen med Jens Rosendahl og Else Kirsten Ehmsen ved klaver.
Der serveres kaffe og kage i pausen.

Pris: melemme 125,- Øvrige 175,-

Adresse: Klægager Gård Østerende 13
6261 Ballum

Klægager Gård

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d. 4. marts 2015

Category : Det er sket

Generalfosamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 4. marts 2015 kl. 18.30 på Agerskov Kro (Hovedgaden 3, 6534 Agerskov).

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Regnskabsaflæggelse
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelse
– Valg af bestyrelsessuppleant
– Valg af Revisor eller revisorfirma
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

Underholdning:

Alex Bødiker komike, konferencie og foredragsholde.
Musik ved Thorkild Petersen fra Tautlund.

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar 2015.

Pris: 150 kr.

æ kro

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Lørdag d. 21. februa 2015

Category : Det er sket

Pers Awten, væ Emmerlev Klev
Bål væ Emmerlev Klev (Emmerlevvej, 6280 Højer)
Kaffe og farisæ å Hohenwarte (Siltoftvej 2, 6280 Højer)
Læs mer om æ arrangement i æ blaj nr. 59 (side 10)
Pris: 100 kr

persawden

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Synda d. 30/11 2014 kl.14.00

Category : Det er sket

Ajvents gudstjenest i Hasle Domkirk

Føst synda i ajvent er der ajvents gudstjenest i Hasle Domkirk

Præst, Christa Hansen

Bachætte serves gløgg o æfelskive å Haderslevhus
(Tidligere Æ Borgerforening)

Haderslev Domkirke

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 61 39 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d. 29/10 fra kl. 19.00

Category : Det er sket

Annonce

141029 synnejysk awten

Wonsda d. 22/10 kl. 19.00

Category : Det er sket

Foredrag å æ Folkehjem

Vem de it kinne æ Folkehjem, så æ det det dansk forsamlingshus i Aabenraa.
Vi hae vært åe et stoe møe mæ nauen kenn folk i oktober måned, som kinne naue tæ det emne som vi hae valgt.
Och som ålle anne hae vi it glemt at vi i åe minnes æ 150 åe for æ krig i 1864.
Vi hae dæefor fån Jørgen E. Poulsen tæ och kum. Jørgen E. Poulsen kumme fra Branderup mellem Tautlund och Løgumkloster, så han hae lauet, at han nok ska snak å Synnejysk.
Jah, vem han æ, veæ oll – tidligere Generalsekretær for Dansk Røde Kors.
Och han hae lauet och kum och fortæl æ historie um Røde Kors International´s opstart i 1863. Um Røde Korses føest opgaue i en krig, som va å Dybbøl i 1864. Och hvodan Røde Kors udviklede sej i de næste 150 åe, fra en ”bamhjertig ide” tæ en verdensumspænnende organisation, sum gør en afgørende rolle i ål krig over den ganske verden, sien hen, osse i dau.

Joergen E Poulsen 2014-10-22

Pris:
100,- kr. for medlemmer
150,- kr. for ikke melemme

Begrænset deltagerantal – føst til mølle!

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Synde d. 7/9 kl. 14

Category : Det er sket

Kaffeboe elle syngettermeje

Vi møes å Trøjborg, synde d. 7 septembe æ klok 14.00.

Igen i åe hae besluttet at møes å Trøjborg tæ ”Syndejysk kaffeboe” och selfølle ska vi ås syng et par sang fra vos sanghæfte.
Vi hae som selvanlig fån Dres Lautrup tæ å syng fo, och dem som kinne Dres veæ osse at han æ go fo en goed historie, hvis det sku væe.
Som musiker hae vi ”presset” Eddy – ham som vi pleje och ha – tæ och spil, så vi æ sikke å, at vi ka syng æ sang, sælum vi it kinne dem.
Femtetten fra Gram komme o uneholde.

Troejborg 2014-09-07

Pris:
125,- kr. for medlemmer
75,- kr. for børn (10-18 år)
Gratis for medlemmers børn/børnebørn under 10 år.

175,- kr. ikke melemme

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Wonsda d. 27/8 kl. 19.00

Category : Det er sket

Virksomhesbesøch å LINAK

Ætte utallige opfordringe, har vi fåt æ chance for å kom in å se Linak, å vores årle virksomhesbesøch.
Vi ska den 27. august in å se Linak, som ligge i æ nærhe af Guderup.

I forbindels me æ pinse, va det en stoe omtal af Bent Jensen og hans firma Linak i Jyske.

Gratis, max 50 persone, kun for melemme.

linak 2014-08-27

Adresse: Vesterled 1, Guderup, 6430 Nordborg

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Wonsda d. 11/6 kl. 19.00

Category : Det er sket

Besøch å Mekaniks Museum

Sist foråe bleu det it tæ, så dæfo prøue vi no igen, så deefor tai vi tæ Hokkerup den 11. juni æ klok 19.00.

Vi ska besøch æ ”Mekanisk Museum” i Hokkerup som æ familie Lansink hae inrettet i den tillie møbelfabrik Hebru.

Ans Lansink hae sammel mæ sin kuun Gerrit og søn Bart i auve trærre åe sammelt å traktore – bile – knallerte – heestvogn – landbrugsmaskinne – och gammel reeskaf, som di så hae ustillet i æ bygninge. Di hae osse et gammel smejværkstej och en Oldemoesstuu.

Innen vi ska hjem hae vi bestilt kaffe och kach i Deres cafeterie, så vi lich ka snak lit innen vi ta vær te sit.

140611 mekanik museum 140611 mekanik museum2 140611 mekanik museum3

Pris 75 kr for melemme, 100 kr for ikke-melemme.

Adresse: Lundtoftvej 6A, Hokkerup, 6340 Kruså.

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Æ Synnejysk Forening Top