Onsda d. 5/3 2014 kl. 18.30

Category : Det er sket

Generalfosamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 5. marts 2014
Kl. 18.30 på Agerskov Kro.
Pris 150 kr.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
7. Valg af Revisor eller revisorfirma.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt

æ kro

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Fredag d. 21.02.14 kl. 19.00

Category : Det er sket

Pers awden, Emmelev Klev

Båltale ved John Frederiksen.
Kaffe, kach å farisæer å Hohenwarde bachætte.
Pris 100 kr.

emmerlev klev

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Søndag d.01.12.13 kl.14.00

Category : Det er sket

Advent´s gudstjeneste i Brøns Kirke

Gudstjeneste å synnejysk.
Ved pastor Asger Ehmsen – fra Vejrup och Gørding Sogn.
Gløg å æfelskive på Brøns Landevejskro bachætte.
Pris 100,00 kr. for medlemmer, 150,00 kr. for ikke medlemmer.

brønskirke

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Fredag d.25.10.13 kl.19.00

Category : Det er sket

Foredrag å æ Folkehjem

Fra Aabenraa til Hong Kong, historie om Rederiet Jebsen på Kinakysten.
Indlæg af arkivar dr.phil. Lars Henningsen om Aabenraa skibsrederen Michael Jebsen – en “havkat” i et hyttefad.

Adresse på Folkehjemmet: Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

Pris: 125,00 for mællemer, 150,00 for ikke mælemmer.

251013

251013

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Søndag d.08.09.13 kl.14.00

Category : Det er sket

Syngettemeje å Trøjborg å Synnejysk kaffeboe

Jens Møller vil fortæl om 150 årsdagen for slaget å Dybbøl
Pris: kr.125,00 for medlemmer, 175,00 for ikke medlemmer.

080913

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Lørdag d. 31. august 2013 fra kl 9

Category : Det er sket

Indbydelse til Verdensmesterskab i Synnejysk

 

Lørdag, den 31. august 2013, kl. 09.00 – 17.00,
afholdes der Verdensmesterskaber i Synnejysk i Guderup på Als

Indbydelse til Verdensmesterskab i Synnejysk 2013
 

VM i Synnejysk foregår Hos Risa, Guderup Forsamlings- og selskabshus

Der kan nu købes billetter à kr. 150,00 via dette link: Klik her
I prisen er inkluderet entre og sønderjysk buffet

Onsdag d.07.08.13 Kl.18.30

Category : Det er sket

Istedløven

Istedløven – vogter igen over soldatergravene fra Treårskrigen på ”Alter Friedhof” i Flensborg.
Vi mødes ved løven kl. 18.30 – parkering på Museumsberg eller Reepschlägerbahn.
Bagefter er der kaffebord på Flensborghus og indlæg om at være Schlesviger i Schlesvig.
Pris: kr. 100,- for medlemmer, kr. 150,- for ikke medlemmer.

070813 070813

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d.12.06.13 Kl.18.30

Category : Det er sket

Tysker Bunker på Rømø

Æ væe æ oltin gott i juni, så vi møes væ Tønnigård – Æ naturcenter
– å Røm, onsde d. 12 æ klok 18.30. Haus en lomløjte – trausko – och
gammelt tøj. Vi ska gå en to tæ tre kilometer i æ Rømølyng, så de æ it lich
for køeestol. Kravl op och nee i æ bunkere ska vi osse, så de er lich naue
for børn – ung menneske – och barnlige sjæle.
Det er en guidet tur til 2. Verdenskrigs Bunkersanlæg på Rømø.

Å æ tebachvej tæ Tønnisgård, samle vi ol dem æ blevn væk, så vi sammel
ka få kaffe och høe et foredrag um æ bunkers historie.

Kaffe med foredrag – Tønnisgård – om Bunkernes historie
Pris: kr.100,00 for medlemmer, kr; 150,00 for ikke medlemmer.
Max 50. Deltagere.

120613a 120613b

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d.15.05.13 kl.19.00

Category : Det er sket

Forårstur til Hokkerup

Lundtoftvej 6A, 6340 Kruså

*** AFLYST ***

Vi besøger det Mekaniske Muserum.
Kaffe m/tort i museets cafeterie.
Pris: kr. 75,00 for medlemmer, 100,00 for ikke medlemmer.

150513a 150513c 150513b

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsda d. 6/3 2013 kl. 18.30

Category : Det er sket

Generalfosamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 6. marts 2013
Kl. 18.30 på Agerskov Kro.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af Revisor eller revisorfirma.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være
bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar 2013.

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Æ Synnejysk Forening Top