Wonsde d. 21. oktober 2015 kl. 19.30

Category : Det er sket


***AFLYST***


 

Synnejylland i Krieg – 75 åe’r etter æ kriegu’bru’

Æ militær angref den 09. april 1940

 
Kom te et historisk foredrag å et for Synnejylland Historisk stej – Folkehjem i Affenraa (Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa)
 
Forskningsleder Hans Schulz Hansen, Rigsarkiv i Affenraa kømme å fortæl om:
”Synnejylland i krig – 75 året for e krigsudbrud ” – om Militær angref den 9. april 1940 å Synnejylland.
De vil væ´e mulighed fo å stell spørgsmål.
 
Kaffe o Brøtort.
 

9. April

 
 
Ette e kaffe kømme Jannik Lorenzen fra Klægager, o fortæl om sin mevirken i e film ”9. April” som menig ”Gram”, han spille sammen me bl.a. Pilou Asbæk, e film e optaun i Haesle.
E film hæ gaun i e biograf i e forår 2015, den e set a øver 150.000 pers.
Jannik e 21 år, han hæ væt i e ”Livgarde” i 8 mdr.
Han hæ å mevirke i ”Kunsten at græde i kor” i 2006 å han bløw nomineé te en Bodil pris for beest mandle ho’edroll’.
 
Pris: kr. 125,- for mæ’læmmer og kr. 175,- for ikk’ mæ’læmmer
 
Tæmælling til Ann Posselt å mobil: 52 24 16 17 eller mail: pack@bbsyd.dk

Lørdag d. 12. september 2015

Category : Det er sket

VM i Synnejysk

 

Indbydelse til Verdensmesterskab i Synnejysk 2013
 

Fire eksperter udi sønderjyske: Fra venstre er det Tage Petersen, Birgit Schmidt, den nye verdensmester Hans Jørgen Moos, og Marie Hess, som vandt for to år siden.

VM I Synnejysk 2015

Synda d. 6. september 2015 kl. 14.00

Category : Det er sket

Sang å Trøjborg

Synnejysk kaf’boe mæ masse a sang å musik. Johanne fra Trøjborg ste’e for e bachen, o de e manne fo’skelle slaus goi kache.

E sangbøche e klar o Dres Lautrup kømme o synge for, Eddi spille te.

De e ynneholdning ve ”2 som wos”. Di kømme fra Røllum, o di synge ”sange for sjov – å e sproch”.
De e let a åll slaus, lich fra Blues te Beatles te Giro 413, “ e åltins im schuss” – di vel helst syng for dem, de gern vel syng me. Et paar små historier smutte de å me i e program.

  150906 Trøjborg 150906 Trøjborg underholding 
Trøjborgvej 21, Visby, 6261 Bredebro

Pris: kr. 125,- for mæ’læmmer og kr. 175,- for ikk’ mæ’læmmer

Tæmælling tæ æ arrangemenge

Ann å telfon 52 24 16 17 elle mail pack@bbsyd.dk

Synde d. 14. juni 2015 kl. 10.00-14.00

Category : Det er sket

 

En dejle tu’r te Årø mæ Helene

 

“Helene” æ jen lill’ charmerende hjuldamper, dæ fra maj tæ september sæjler u a den smuk’ og smal’ Has’le Fjor’. He’r ka’ man ny’e det smuk’ lan’skaf å et imponerende fugl’liv.

Det skjønne skif “Helene” afgå’r fra Has’le Haun æ klok 10.00, hvo’ vi sæjler tæ Årø. Unde’væjs får vi rundstykke å kaffe/te. Å Årø bliever der jen guided tu’r å ca. jen time. Deretter sæjler vi tæbag’ te Has’le, å er i havn æ klok ca. 14.00. Å æ hjæmvej er der håndma’er (drikkevarer æ for ejen rægnin’).

Pris mæ’læmmer: kr. 245,-

Det æ kun pla’s til 80 personer – så først tæ møll’ princip gæl’er væ tæmælling til Ann Posselt å mobil: 52 24 16 17 eller mail: pack@bbsyd.dk

Æ Hjuldamper Helene

Tirsdag d. 21 april 2015 kl. 19.00

Category : Det er sket

En hygle auden oe Klægager Gård

Kom og få en hyggelig aften på Klægager Gård ved Ballum (Den gamle digegreves gård) hvor Christian Lorenzen vil fortælle om stedet og egnen, og hvor man kan synge sammen med Jens Rosendahl og Else Kirsten Ehmsen ved klaver.
Der serveres kaffe og kage i pausen.

Pris: melemme 125,- Øvrige 175,-

Adresse: Klægager Gård Østerende 13
6261 Ballum

Klægager Gård

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d. 4. marts 2015

Category : Det er sket

Generalfosamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 4. marts 2015 kl. 18.30 på Agerskov Kro (Hovedgaden 3, 6534 Agerskov).

Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Regnskabsaflæggelse
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelse
– Valg af bestyrelsessuppleant
– Valg af Revisor eller revisorfirma
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

Underholdning:

Alex Bødiker komike, konferencie og foredragsholde.
Musik ved Thorkild Petersen fra Tautlund.

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar 2015.

Pris: 150 kr.

æ kro

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Lørdag d. 21. februa 2015

Category : Det er sket

Pers Awten, væ Emmerlev Klev
Bål væ Emmerlev Klev (Emmerlevvej, 6280 Højer)
Kaffe og farisæ å Hohenwarte (Siltoftvej 2, 6280 Højer)
Læs mer om æ arrangement i æ blaj nr. 59 (side 10)
Pris: 100 kr

persawden

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Synda d. 30/11 2014 kl.14.00

Category : Det er sket

Ajvents gudstjenest i Hasle Domkirk

Føst synda i ajvent er der ajvents gudstjenest i Hasle Domkirk

Præst, Christa Hansen

Bachætte serves gløgg o æfelskive å Haderslevhus
(Tidligere Æ Borgerforening)

Haderslev Domkirke

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 61 39 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Onsdag d. 29/10 fra kl. 19.00

Category : Det er sket

Annonce

141029 synnejysk awten

Wonsda d. 22/10 kl. 19.00

Category : Det er sket

Foredrag å æ Folkehjem

Vem de it kinne æ Folkehjem, så æ det det dansk forsamlingshus i Aabenraa.
Vi hae vært åe et stoe møe mæ nauen kenn folk i oktober måned, som kinne naue tæ det emne som vi hae valgt.
Och som ålle anne hae vi it glemt at vi i åe minnes æ 150 åe for æ krig i 1864.
Vi hae dæefor fån Jørgen E. Poulsen tæ och kum. Jørgen E. Poulsen kumme fra Branderup mellem Tautlund och Løgumkloster, så han hae lauet, at han nok ska snak å Synnejysk.
Jah, vem han æ, veæ oll – tidligere Generalsekretær for Dansk Røde Kors.
Och han hae lauet och kum och fortæl æ historie um Røde Kors International´s opstart i 1863. Um Røde Korses føest opgaue i en krig, som va å Dybbøl i 1864. Och hvodan Røde Kors udviklede sej i de næste 150 åe, fra en ”bamhjertig ide” tæ en verdensumspænnende organisation, sum gør en afgørende rolle i ål krig over den ganske verden, sien hen, osse i dau.

Joergen E Poulsen 2014-10-22

Pris:
100,- kr. for medlemmer
150,- kr. for ikke melemme

Begrænset deltagerantal – føst til mølle!

Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Æ Synnejysk Forening Top