Synde den 21. februar 2016 kl. 19.00

Category : Arrangement

Peer’s auten å Emmerlev Klev

persawden

Igen i åe, invitee vi sammel mæ Højer Lokalhistorisk Forening og æ Grænseforening tæ Peer´s auten å Emmelev Klev æ klok 19 och bachette tæ kaffe och en Farisær å Hohenwarte. Båltal’ væ tidligere biskop Karsten Nissen, Aabenraa, der ås vil fo’tææl væ det etterfølgende kaf’boe å Hohenwarte.

 

Tæmælling til Asta å mobil: 52 24 16 17
eller mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

Onsda d. 2. marts 2016 Kl. 18.30

Category : Arrangement

Generalforsamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening
Indkalder til ordinær generalforsamling
onsda d. 2. marts 2016 Kl. 18.30
på Agerskov Kro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af Revisor eller revisorfirma.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hændesenest den 1. januar 2016.

Agerskov Kro
 

Tæmælling til Asta å mobil: 52 24 16 17
eller mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

Onsda d. 6.april 2016. kl. 19.00

Category : Arrangement

Besøch å Sundeved Etteskoel

Bovrup, 6200 Affenraa
Der vil være gymnastik, musik, kaffeboe og synnejysk snak!

 

sundevedefterskole 
 

Tæmælling til Asta å mobil: 52 24 16 17
eller mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

Æ Synnejysk Forening Top